1990 Anthology of Dutch December Folklore 2: KERST KIND

THE CHINATOWN PHILHARMONIC, ook wel genaamd KORZORKEST

De inmiddels welhaast legendarische uitvoering van traditionele Nederlandse Sinterklaas- en Kerstliedjes, opgenomen in het najaar van 1990 in de onvolprezen Dutone-Studio van & door Boyd Noorda.
De tekeningen zijn gemaakt door Meinsje de Paauw.


DOWNLOAD #1 -- DOWNLOAD #2 -- DOWNLOAD #3 -- DOWNLOAD #4 -- DOWNLOAD #5 -- DOWNLOAD #6

ALLE TITELS

ALLE TITELS

 

1.Stille Nacht

90CP06-stille nacht.mp3

-Stille nacht, heilige nacht

2.Hoe Leit medley

90CP07-hoe leit.mp3

-Hoe leit dit Kindeke

-O Kindeke klein

-Er is een Kindeke

-De herdertjes lagen bij nachte

-Herders Hij is geboren

3.O denneboom

90CP08-o denneboom.mp3

-O denneboom

4.Maget's Kerstnacht

90CP09-maget's kerstnacht.mp3

-Het was een maget uitverkoren

-O Kerstnacht, schoner dan de dagen

5.Maria Die Zoude

90CP10-maria die zoude.mp3

-Maria die zoude naar Betlehem gaan

6.Roos Medley

90CP11-roosmedley.mp3

-Er is een roos ontsprongen

-Nu zijt wellekome

-'t Is geboren 't god'lijk Kind

-Te bethlem is geboren

-O Gij zegenrijke

-Midden in de winternacht

-Komt allen tezamen

-Gloria in excelsis Deo