PAALMAN - CUYPERS ENSEMBLE

mp3-collage MauthausenPaalman - Cuypers Ensemble
mp3-collage RomanesPaalman - Cuypers Ensemble


“ ik vertel van mijn liefste, hoe mooi ze is”

PAALMAN - CUYPERS ENSEMBLE

Wilma Paalman: zang
Marcel Cuypers: clarinet
Marcel van der Schot: accordeon
Alain Labrie: gitaar
Peter Wassenaar: bas


Het Paalman - Cuypers Ensemble presenteerde op 4 mei 2005 haar eerste cd, met als belangrijkste werk de “Mauthausen”-Cyclus van de dichter Iakovos Kambanellis en componist Mikis Theodorakis. Wie de Mauthausenliederen voor het eerst hoort zal zich met een schok realiseren te maken te hebben met veel meer dan mooie muziek. Met een klap word je middenin de grootste verschrikking aller tijden gegooid: de holocaust.


De Mauthausen-liederen van de dichter Iakovos Kambanellis, joods-griekse overlevende van kamp Mauthausen, en de componist Mikis Theodorakis, geïnterneerd geweest onder het griekse kolonelsregime, beschrijven situaties in en rond het kamp. In vaak alledaagse bewoordingen, soms ronduit cynisch, vertellen zij van liefde, opoffering, verraad en hoop.
Aan velen bekend is de Liesbeth List-uitvoering, in de vertaling van Lennaert Nijgh, uit de jaren zestig. Het Paalman - Cuypers Ensemble nam als uitgangspunt echter de originele Griekse uitvoering, gezongen door Maria Farandouri, met orkest onder leiding van de componist. Marcel Cuypers maakte een prachtige nieuwe vertaling van deze liederen alsmede een arrangement, toegesneden op de instrumentale bezetting van het Ensemble.
In het eerste deel van het optreden zullen zij deze Mauthausen cyclus in de nieuwe vertaling uitvoeren.
Daarna spelen zij de eveneens op de cd opgenomen traditionele Rromaliederen van Rroma- zangeres Ida Kelarova en haar man Desiderius Duzda
===========================================================
RECENSIE HAAGSE COURANT

RECENSIE MOORS MAGAZINE

CD BESTELLEN: (sil 125) http://www.silvox.nl
===========================================================
VAN WIE, VANWAAR ?


Wie "Mauthausen" voor het eerst hoort zal zich met een schok realiseren te maken te hebben met veel meer dan mooie muziek. Met een klap word je geconfronteerd met de grootste verschrikking aller tijden: de holocaust.
De dichter Iakovos Kambanellis, joods-griekse overlevende van het nazi-concentratiekamp Mauthausen, en de componist Mikis Theodorakis, geïnterneerd geweest zowel onder de nazi's als onder het Griekse kolonelsregime, bezingen gebeurtenissen en gevoelens in en rond het kamp.
Schokkend zijn de alledaagsheid en het cynisme waarmee Kambanellis vertelt over een vergeefse zoektocht naar een verdwenen geliefde, een daad van opoffering en solidariteit, de onwetende, angstige en verraderlijke reakties van dorpelingen op een vluchteling, en de hoop om elkaar onbekommerd lief te kunnen hebben als de poorten van het kamp ooit weer opengaan.
Theodorakis verklankt deze regels met zowel etherische schoonheid als bijtend cynisme. Een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid, een dramatisch contrast tussen wanhoop en optimisme.
Nu, zestig jaar na de ondergang van het nationaal-socialisme en het einde van de Tweede Wereldoorlog is het meer dan ooit van belang om deze verhalen te blijven vertellen. Niet alleen de grote geschiedenis van rassenhaat en volkerenmoord, maar juist ook de kleine, van de man die zijn geliefde is kwijtgeraakt, van Antonis die het leven van één mens redt, van de voortvluchtige Yiannos Behr, en van de man die zijn geliefde opwacht na de bevrijding uit de gevangenschap.
Nu, nog altijd. Nu, meer dan ooit.
Marcel Cuypers Jaren geleden kwam ik in kontakt met de Mauthausen-liederen via zanger Peter Goedhart. Gegrepen door de prachtige melodie van het Hooglied, ontdekte ik kort daarna de versie van Liesbeth List en Lennaert Nijgh, en drong de ware betekenis van deze muziek tot me door.
Mikis Theodorakis: "Iacovos Kambanellis gaf me de mogelijkheid in 1965 om zijn gedichten over Mauthausen op muziek te zetten. Ik deed dit met veel plezier omdat deze composities ons de kans geven om een jongere generatie te herinneren aan de geschiedenis, een geschiedenis die nooit mag worden vergeten. "
Geïnspireerd door deze uitspraak vroeg ik Marcel Cuypers een nieuwe vertaling te maken toen we deze liederen uit wilden voeren op het festival "Horen, Zien en Schrijven", omdat ik merkte dat het taalgebruik sinds de jaren zestig direkter geworden is.
In de situaties die Kambanellis beschrijft zag ik parallellen met de samenleving om mij heen. Ik was verrast door de actualiteit van deze situaties en hoe ze mij spiegelden aan mijn eigen rol in de samenleving. Ik zag mijn denken en handelen meer en meer in een historisch perspektief: hoezeer we elkaars gedachten en beelden kunnen beïnvloeden door wat we zeggen en doen, en hoe "de media" sluipenderwijs ook mijn gedachtenwereld kunnen veranderen. Hierdoor werd ik me bewuster van mijn verantwoordelijkheid ten op zichte van mijn eigen denken en handelen, en besef ik hoe belangrijk het is om persoonlijk met elkaar in kontakt te blijven treden, en niet vanuit een vooropgezet idee te handelen.
Wij voelen ons geroepen om onze versie van "Mauthausen" naar voren te brengen, in de hoop dat deze liederen weer een nieuwe generatie mensen zal aanspreken, en dat ze ons blijven helpen om te allen tijde het respekt voor elkaar en voor onszelf te behouden.

Wilma Paalman

VAN VERTALEN
In 2002 werden wij ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten, 10 december, uitgenodigd om voor het festival "Horen, zien en schrijven" een muzikaal programma te verzorgen rond dit thema. Wat over mensenrechten gaat, moest volgens ons ook gaan over de afwezigheid daarvan.
En zo komen we bij "Mauthausen".
We kennen "Mauthausen" van Liesbeth List in de Nederlandse vertaling van Lennaert Nijgh uit 1966, orkestraal prachtig, fantasievol en bloemrijk.
Op de oorspronkelijke opname uit 1965 van zangeres Maria Farantouri met het ensemble van componist Mikis Theodorakis horen we echter we een klein ensemble, ingetogen en fel, zalvend en bijtend, lieflijk en spottend tegelijk. De Griekse teksten* van Kambanellis zijn alledaagser en direkter, wrang en cynisch zelfs, en staan mijns inziens ver van de jarenzestig-esthetiek van List en Nijgh, waarin de schoonheid van de orkestmuziek en de vrije interpretatie voorop lijken te staan.
Vandaar dat ik een poging heb gewaagd tot een nieuwe vertaling: meer bevroren handen, minder honing. Ik heb zo veel mogelijk direkt uit het Grieks vertaald, maar heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de letterlijke woord-voor-woord- vertalingen in Engels en Nederlands bij de cd van Peter Goedhart op het Erasmus-label, en in Duits en Engels van Ina en Asteris Koutoulas**.
Nu, ruim twee jaar verder, voegen we onze versie van "Mauthausen" toe aan een uitgebreide en gevarieerde verzameling van vertalingen en bewerkingen. Het is van onze tijd een van de grootste kunstwerken, dat de herinnering levend houdt aan de grootste verschrikking van alle tijden. Niet alleen op 10 december of op 4 mei.


*http://www.win.tue.nl/~aeb/soc/mauthausen.html
**http://www.mikis-theodorakis.net/mauthe-e.htm

VAN LIEFDE, OPOFFERING, VRIJHEIDSDRANG EN HOOP


LIED DER LIEDEREN: De gebruikelijke Nederlandse vertaling van het bijbelboek "Asma Asmaton" is "Hooglied". Het wordt toegeschreven aan de wijze koning Salomo van Israël, en is hoorbaar aanwezig in de vertaling van Lennaert Nijgh. Het betekent letterlijk: "Lied der liederen", en zò heb ik het genoemd, waardoor de bijbelse connotatie wat op de achtergrond raakt. Het ware Lied der liederen is een liefdeslied. Deze geliefde zal niet terugkeren, maar het lied blijft.
" Ik vertel..." De eerste woorden van mijn vertaling zijn meteen mijn grootste dichterlijke vrijheid. Niet het verhaal staat voorop, maar het vertellen van het verhaal; dát het verteld wordt, steeds weer, in steeds weer nieuwe vertalingen en bewerkingen. Dat het niet vergeten wordt.
" Kaneis den ixere poos einai toss'oraia" heb ik maar liefst drie keer verschillend vertaald, om de groeiende uitzichtsloosheid in dit verhaal te illustreren. Waar deze regel terugkeert in het laatste deel blijft hij onvertaald, en zingen we hem in het Grieks.
" O meisjes van Mauthausen": Ligt de klemtoon op de eerste lettergreep? Kambanellis schrijft, Simon Wiesenthal zegt: "Mautháusen", en ik richt me dus in deze naar diegenen die erbij waren.
" Würden wir vergessen, verdrängen oder das Geschehen verfälschen, käme das Gestern unbewältigt immer wieder auf uns zu und würde uns und unsere Nachkommen daran hindern, das Morgen richtig und menschenwürdig zu gestalten. Das sagt Ihnen einer, der Mauthausen auf dem Todesblock wie durch em Wunder überlebt hat."
(Simon Wiesenthal bij de herdenking in Mauthausen op 7 mei 1995)
http://www.mikis-theodorakis.net/cd-mauth.htm
(cd: "Mauthausen Trilogy", pläne nr: 88840)
http://www.plaene-records.de


ANTONIS: Bij dit lied hebben we een instrumentaal coda toegevoegd als aanvulling op de in het lied beschreven situatie, waarin na het incident op de stenen trap het werk in de groeve onverminderd doorgaat. Het is een korte muzikale gedachte om aan te geven dat hulp géén belediging is, dat medelijden géén vloek is, dat betrokkenheid en solidariteit tóch aanwezig zijn, al kunnen ze niet altijd getoond of uitgesproken worden.
Het zijn de eerste tonen van het Solidariteitslied van Hanns Eisler en Bertolt Brecht, bij uitstek van toepassing op dit verhaal van Antonis en de Wiener Graben. De door Theodorakis in dit lied gebruikte harmonieën hebben mij deze weg gewezen.
DE VLUCHTELING: "O drapetis" betekent "de vluchteling", hoewel het hier om een voortvluchtige, een "prosfugas" gaat. Bij het woord "vluchteling" heeft men in het begin van de 21e eeuw toch een ander beeld dan de dorpelingen in het Land van Bertolt Brecht, die hem bejegenden als een gevaarlijke crimineel, onwetend van het feit dat joods zijn zijn enige misdaad was, en van wat er zich achter het prikkeldraad werkelijk afspeelde.
Mauthausen, in Oostenrijk, was tussen 1938 en 1945 een deel van het Duitse rijk, het "Land van Bertolt Brecht". Om de onwetendheid van de omwonenden te verklanken laat Theodorakis een Mozart-achtig tussenspel horen, hetgeen wij vertalen met een soort schramml-muziekje, een tiroler klarinetje en een nonchalant antwoordkoortje in elke strofe.
ALS DEZE OORLOG OOIT VOORBIJ GAAT: De tekst spreekt voor zich. De plekken waar de gruwelen zich afspeelden zullen plekken voor de liefde worden, als deze oorlog ooit voorbij gaat. Een hoopvolle gedachte. Laat elke oorlog snel voorbij gaan.


M.C.

 

RROMANES : OVER LEVEN, OVER OVERLEVEREN.

" Mijn vader zei altijd: 'Open je keel, open je hart, vrees niets en zing!' Toen hij dood ging, kon ik niet huilen, maar ik zong, en dat ben ik altijd blijven doen."
Ida Kelarova
Deze Rroma-liederen leerde ik een aantal jaren geleden van Rroma-zangeres Ida Kelarova en haar man Desiderius Duząda. Ida’s missie is om de kracht van je eigen emoties te ontdekken via de overlevering en het zingen van Rroma-liederen.
De muziek van de Rroma heeft altijd haar eigen prachtige interpretaties van alle soorten muziek gegeven. Wij kwamen op het pad van de Rroma-muziek en geven op onze beurt onze interpretatie van deze liederen.
Wilma Paalman
Met de hulp van bandoneïst Marc Constandse van de groep "Parne Gadje" heb ik geprobeerd deze Rromanes-teksten nog vlak voor het uitkomen van deze cd te vertalen. Dat we qua betekenis en spelling hierin 100% geslaagd zijn kunnen we niet garanderen.
Marcel Cuypers
Ida Kelarova: http://www.kelarova.com/en/
Parne Gadje: http://www.smokedrecordings.com


The Patrin Web Journal: Romani Culture and History
http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm

Albert 't Hooft fotografeerde de (tijdelijke?) afwezigheid van het bronzen gedenkteken voor de Joodse vervolgings-slachtoffers aan de Gedempte Gracht in Den Haag. "Gedenk, wat Amalek U gedaan heeft, vergeet het niet..." luidde het opschrift hierbij, maar Albert noemde het "heavy".
http://www.photounique.nl

Gerard Petersen fotografeerde de ensembleleden en hun schaduwen op en bij het binnenvaartschip, de "Avontuur" in het Merwedekanaal te Utrecht, waar de opnames gemaakt werden in november 2003.

Alain Labrie (Studio Labrie) maakte alle opnames en mixte "Romanes" http://www.labryenco.nl

Caspar Falke (Silvox Studio) mixte "Mauthausen" en masterde het geheel. http://www.silvox.nl

Marcel Cuypers deed de vormgeving van de cd-hoes.
Hendrik de Vries en Jille van der Veen verzorgden hiervoor de grafische mastering.

Paalman Cuypers Ensemble
http://www.wilmapaalman.nl
http://www.marcelcuypers.nl/