2010: EL-DOPA

EL-DOPA - Art. 461-Vrijgemaakt, bewerkt het gekende en geijkte Dopegezinde Liedboek Voor de Kroeg op geheel ongekende en verbluffend verrassende wijze. Meestens instrumentaal behalve als 't Woord Vlees geworden was. Zelden werd het Eeuwige Verbond tussen Smartlap en Klezmer zó heftig geschonden. Is er dan niets meer heilig? Of beroept men zich hier andermaal op Jantje Beukelsz. van Leyden?

Marcel Cuypers: clarinet
Rick Witlox: gitaar
Peter Wassenaar: basgitaar
Marcel Koster: drums

Audio-opnames gemaakt Live in Café Camille te Beverwijk, de dato 19 december vant jaer des Heeren 2010
Het was er een druckte van belangh, wateen geroezenmoesch, wateen gemompel, wateen spheer, het geleeck er wel eene Jooden-kerck, ofte wel eenen Poolschen Landdag, dusdanigh datterselfs José zelve er moest ingrypen om de verhitte gemoederen tot bedaaren te brenghen, ondancks de uytghebreyde aan- en af-kondighingen vanden Voorganger, oefenaar Cuypers, diet met syne clarinetten toch al behoorlyck druck hat.
Live in Café Camille, Beverwijk, deel1EL-DOPA
Live in Café Camille, Beverwijk, deel2EL-DOPA
Live in Café Camille, Beverwijk, deel3EL-DOPA


Audio-opnames gemaakt tijdens Oephening in Huyselycke Spheer, september 2010

EL-DOPA speelt de Japanse tophit RINGO NO UTA van SHIINA RINGOEL-DOPA - live in De Tussentuin, Rotterdam, 25 september 2010